Zemeljski plin podjetja Geoplin

Ogrevanje na plin je dandanes zelo razširjeno, še posebej po Sloveniji. Zemeljski plin je en od najcenejših in hkrati najbolj okolju prijazno ogrevanje ali pa enkraten plin za gospodinjske namene. Če želite izvedeti več o ogrevanju ali o gospodinjski uporabi na plin, potem pojdite na stran, ki vam lahko razloži, kaj vse je plin.plin

Zemeljski plin je pravzaprav fosilno gorivo, ki je zmes predvsem metana, butana, propana in ostalih primesi. Pridobivamo ga z zemeljskih nahajališč ter ga z plinovodnimi omrežji delijo po svetu. Je nestrupen in lažji od zraka. Je brez vonja, v nekaterem razmerju pa je eksploziven in nevaren. Za trg z zemeljskim plinom je značilno, da se poraba zmanjšuje, na drugi strani pa število uporabnikov narašča, kar je seveda dobra stvar.

Začetki oskrbe Slovenije z zemeljskim plinom segajo v leto 1974, ko je bil podpisan sporazum o združevanju sredstev za zagon programa plinifikacije Slovenije, kar pomeni, da smo podpisali pogodbo o izgradnji plinovodov in celotne infrastrukture. Najbolj poznano podjetje, za dobavo poceni plina je podjetje imenovano Geoplin, tam vam razložijo vse o plinu, kje in kako nastane. Obrazložijo vam kakšne so dandanašnje cene, kaj vse vpliva na ceno in prodajo plina, zgodovino plina in pomagajo vam pri vaših željah pri plinskem ogrevanju.

Ogrevanje na zemeljski plin vam zagotavlja najcenejši način ogrevanja, ki si ga lahko zagotovite v zimskem času. Če bi začeli pridobivati zemeljski plin iz kamnin iz skrilavec, to bi povečalo vso svetovno zalogo zemeljskega plina, kar pa je seveda dobro. Težava s tem je, da so izračuni precej negotovi, zato bodo rabili dodatne raziskave. Tehnologija črpanja, kjer se uporablja v komercialne namene le v ZDA, Kanadi in Kitajski. Po nekaterih podatkih pravijo, da bomo dobivali plin iz kamnin skrilavcev že po letu 2020, ki pa le ni tako zelo daleč.