Prenehanje družbe d.o.o.

Ste se kdaj spraševali, kako poteka prenehanje d.o.o. po hitrem postopku? Kaj se potem zgodi s premoženjem?

Pri notarju se lahko izvede skoraj celoten postopek prenehanje d.o.o. , katerega opravimo lahko zelo hitro. Koraki za prenehanje d.o.o pa izgledajo takole:

  1. Vsi družbeniki morajo jasno notarju navesti, da želijo podjetje izbrisati iz sodnega registra. S tem se dejansko lahko izpelje prenehanje d.o.o. Soglašati morajo tudi s tem, da se podjetje likvidira.
  2. Najhitrejši način, da se izbriše podjetje iz sodnega registra je, da notar naredi sklep o skrajšanem postopku za prenehanje d.o.o. S tem preneha obstajati tudi kot pravna oseba. V takem sklepu mora biti navedeno naziv firme in pa sedež družbe. Notar mora jasno napisati, da gre za skrajšan postopek o prenehanju d.o.o., število družbenikov ki so v podjetju, navesti mora njihove osebne podatke, podatke o tem kako se bo premoženje delilo med njimi v likvidacijskem postopku.
  3. Notarska izjava vseh družbenikov iz podjetja mora biti overjena, podjetje ne sme imeti nobenih dolgov, niti do dobaviteljev, niti do bank, poplačana in urejena morajo biti vsa razmerja do morebitnih zaposlenih ter da podjetje, ki želi prenehanje d.o.o. nima nobenih neporavnanih obveznosti do države. prenehanje d.o.o.

Morebitne odprte terjatve do kupcev (neplačani računi) ali obveznosti kot so dolgovi do dobaviteljev, neplačane obveznosti do države, zaposlenih in tako dalje, preidejo na pleča lastnikov. Ti morajo dolgove družbe poravnati kot njeni pravni nasledniki. Svoje terjatve lahko upniki do lastnikov, ki so se odločili za prenehanje d.o.o., uveljavljajo do enega leta po objavi izbrisa družbe iz sodnega registra. Ob prenehanju podjetja se ne sme pozabiti še pripraviti in oddati vseh predpisanih računovodskih in davčnih poročil za tekoče poslovno leto!

Predvsem majhni in mladi podjetniki, se vse pogosteje odločajo za zapiranje firme, saj v teh težkih časih ne uspejo vedno.